UGent-professor Frank Devlieghere over lean labels en voorspellende microbiologie

DELEN

Van ‘clean label’ naar ‘lean label’

“De opkomst van clean labels is misschien wel de meest ingrijpende evolutie van de laatste jaren in de voedingsindustrie”, zegt professor Frank Devlieghere. “Een clean label betekent geen additieven. Dat stelt producenten voor heel wat problemen wat voedselveiligheid en houdbaarheid betreft. Dat zien ook wetgevers en retailers stilaan in.”

“Voor alle duidelijkheid: goedgekeurde additieven werden uitvoerig onderzocht. We zijn daarom zeker dat ze hun werk doen én volledig veilig zijn. Dat is niet altijd het geval bij natuurlijke bewaarmiddelen, die bovendien vaak een ongunstige invloed hebben op de smaak en geur van producten.”

potjes

“Clean labels zullen de komende jaren dan ook plaatsmaken voor lean labels. Producenten zullen – in beperkte mate – weer additieven kunnen gebruiken, op voorwaarde dat ze daar transparant over communiceren. Ze zullen telkens kritisch moeten evalueren of een additief noodzakelijk is en het gebruik stevig moeten onderbouwen. Zo kan een beter evenwicht gevonden worden tussen voedselveiligheid en de beperking van voedselverspilling. Daar heeft iedereen baat bij: producent, retailer en consument.”

“Een lean label zorgt voor een beter evenwicht tussen voedselveiligheid en de beperking van voedselverspilling”
–professor Frank Devlieghere

Krachtige voorspellende modellen

Professor Devlieghere en zijn collega’s geloven sterk in de kracht van de voorspellende microbiologie. “We maken wiskundige modellen die het gedrag van micro-organismen kunnen voorspellen. Dat vraagt heel wat complex labo- en computerwerk. Maar eenmaal je zo’n model hebt, beschik je over een enorm krachtige tool om het effect van bewaringstechnieken te voorspellen zonder dat je experimenten hoeft uit te voeren.”

“Veel voorspellende modellen maken deel uit van softwarepakketten die online beschikbaar zijn. Daar kunnen voedingsproducenten dus meteen mee aan de slag. Voor de geavanceerdere modellen of ander advies kunnen bedrijven aankloppen bij de universiteiten. Via Food2Know delen we wetenschappelijke expertise op verschillende gebieden: marktonderzoek, valorisatietrajecten, subsidieadvies …”

kwaliteits-controle

“Een voorspellend model is een krachtige tool om een zicht te krijgen op de werking van bewaringstechnieken”
– professor Frank Devlieghere

Houdbaarheidstestkit voor bedrijven

Professor Devlieghere werkt op dit moment aan een houdbaarheidstestkit. “Die zullen bedrijven kunnen inzetten tijdens de productontwikkeling”, verduidelijkt hij. “Nu bepalen bedrijven de houdbaarheid van hun producten op basis van proefproducties, maar dat systeem is niet waterdicht. Eigenlijk zou je honderd keer moeten produceren en testen om een houdbaarheidsdatum degelijk te onderbouwen.”

“Met de testkit zal je producten kunnen beënten met bederforganismen om te zien hoe ze reageren. Die ‘challenge testing’ wordt al langer gebruikt om de groei van pathogenen in levensmiddelen te bepalen. Maar in dit nieuwe concept werken we met specifieke bederforganismen voor een bepaald product en proces. Ik ben ervan overtuigd dat de testkit een grote stap voorwaarts zal betekenen voor iedereen die bezig is met productontwikkeling in de voedingssector.”