17 Duurzaamheidsdoelen Verenigde naties

DELEN

Donderdag 15 juni werden door Voka Vlaanderen de laureaten uitgereikt aan bedrijven die in het jaar 2022 – 2023 structureel hebben ingezet op duurzaam ondernemen. Snick EuroIngredients heeft hiervoor acties opgesteld, gelinkt aan de zeventien Sustainable Development Goals, en vervolgens geevalueerd zijn door Voka in samenwerking met de POM vanuit de Vlaamse overheid. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat wij het laureaat hebben mogen ontvangen!  

IMG20230626100104

 

Bij Snick EuroIngredients staat duurzaamheid immers reeds geruime tijd hoog in het vaandel. In 2021 werden de eerste stappen gezet richting dit laureaat door middel van de intentieverklaring voor het duurzaamheidscharter in 2022. Hiervoor zijn er 10 geslaagde acties nodig, die telkens in het teken staan van één of meerdere van de SDG's. 
Snick EuroIngredients kan met trots zeggen dat dit gelukt is in het werkjaar 2022-2023. Hiervoor behaalde Snick EuroIngredients het laureaat voor het duurzaamheidscharter van VOKA.

Dit charter is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) die de Verenigde Naties wil realiseren. Door te werken met de SDG’s als leidraad wil Snick zich engageren om een breed draagvlak te creëren en zowel vooruitgang te boeken op economisch, sociologisch en ecologisch vlak.

 

Hiervoor heeft Snick verschillende acties ondernomen zowel op verschillende vlakken:

  • Personeel: er werd geïnvesteerd in verschillende tilhulpen doorheen de productie. Dit zorgt voor een ontlasting van zware hefbewegingen bij het personeel en zorgt ervoor dat het personeel fysiek in betere staat blijft. Een gezonde geest zit immers steeds in een gezond lichaam.
  • Milieu: er werd eveneens geïnvesteerd in de verlichting binnen Snick. In het magazijn werden afgelopen zomer alle TL-lampen vervangen door ledlampen. Deze lampen zijn duurzamer voor het milieu en geven meer en helder licht. Dit laatste heeft een positief effect voor het personeel waardoor de kans op nadelige effecten zoals hoofdpijn sterk gereduceerd wordt.
  • Ecologisch: meer afvalstromen worden gerecycleerd. Voorheen werd er te veel gebruik gemaakt van de perscontainer. Onder meer in de refter zijn nu ook PMD vuilnisbakken geinstalleerd. Dit zorgt ervoor dat er meer recyclage mogelijk is van de verschillende afvalstromen.

In 2024 wil Snick zich verder inspannen om duurzaamheid verder uit te bouwen. Diverse, nieuwe projecten zitten al in de pipeline!

  • Wekelijks fruit op het werk voorzien
  • Drinkwater omschakelen van flessenwater naar leidingwater met filters
  • Ergonomie verder verbeteren doorheen de site
  • Remake van de refter zodat het personeel meer tot rust komt

Meer info over duurzaamheid op: https://www.voka.be/vcdo

 

20230615_voka_vcdo-57_52984626672_o

Samen met een veertig tal andere West-Vlaamse bedrijven behaalde Snick EuroIngredients het laureaat.

20230615_voka_vcdo-1_52984627077_o
VOKA ondersteunde Snick tijdens het traject om zich te binden aan de 17 SDG's.
De 17 SDG's kunt u vinden op: https://sdgs.un.org/goals
IMG20230322135509
Eén van de acties was onder meer de volledige relighting naar LED-verlichting.